Skadedjur – Råttor

Skadedjur – ett gnagande problem även för villaägaren

 

Gnagare (Rodentia) är en sorts däggdjur och det finns mer än tvåtusen olika arter världen över. De står tillsammans för över fyrtio procent av världens arter av däggdjur.

När vi tänker på gnagare i meningen skadedjur, som vi kanske helst ser i råttfällor eller musfällor, så är de flesta mest bekanta med råttor, möss och sorkar. Alla dessa tre arter finns i hela Sverige och har man väl fått in dem i sitt hus så kan det bli riktigt besvärligt att bli kvitt dem, hur många olika musskrämmor eller råttskrämmor man än placerar ut. 

Råttor (Rattus)

I Norden finns idag endast arten Brunråtta (Rattus Norvegicus) etablerad och utbredd. Svartråttan (Rattus Rattus) kan dock komma på tillfälligt besök, då ofta som fripassagerare på någon transport från utlandet (kontinenten eller Storbritannien), där den lever i ett något mildare klimat än det nordiska.  De båda arterna är besläktade och kan vara ganska lika, men den svarta kusinen har större öron och en längre svans. Om du ser en råtta i Sverige eller våra nordiska grannländer är det alltså med ganska stor säkerhet en Brunråtta. 

Komposthögar och varmkomposter är något som råttor dras till. De tar sig gärna in i husgrunder och källarvåningar, genom att smita in via avloppsrör eller sprickor, otäta fönster och dörrar. Väl inne kan de ställa till rejält med problem och om man inte upptäcker dem i tid kan det bli fråga om både bränder och skador på vattenledningar, som de kan gnaga sönder i sin matsökariver. 

Det lönar sig att regelbundet titta i sitt hus så att det inte finns spår av råttor. Sätt gärna även förebyggande ut både råttfällor och råttskrämmor. Det kan vara avföring, gnagmärken – eller till och med ett råttbo, med eller utan ungar i. 

Visste du till exempel att en enda råtta fäller nära femhundra tusen pälsstrån dagligen och ger ifrån sig över tjugotusen lortkorvar under ett år? Råttor kan även bära på smitta och olika sjukdomar. De är även värdar för många olika typer av parasiter och ohyra, som det tar med sig hem till dig. Dessutom är råttorna suveräna på att reproducera sig. En brunråtthona kan föda upp så mycket som tolv kullar med upp till tio ungar per kull per år, hon är dräktig i bara 19-30 dygn. Det blir runt 120 råttor. Och varje hona i varje kull blir snabbt könsmogen och föder nya ungar. 

Möss

I Sverige och våra nordiska grannländer finns flera olika arter av möss, men de tre arter som vi oftast fångar i våra musfällor är Husmus (Mus Musculus). Husmusen är anpassad för att leva nära oss människor och den lever ofta hela sitt liv inuti huset, i väggarna, husgrunden eller på andra platser där det är svårt att komma åt dem. 

Det kan också hända att större skogsmöss eller mindre skogsmöss hamnar i dina musfällor eller råttfällor. Båda är mycket vanliga musarter som egentligen lever vilt i skog och mark, men på hösten gärna kan söka sig in till husen, för att där är varmt och god tillgång på mat. Ibland kan det också hända att en Näbbmus eller någon typ av sork hittar in i våra hus och fastnar i en råttfälla. 

Möss har en snabb och effektiv reproduktionscykel – redan när de är bara sextio dagar gamla kan föröka sig. Sedan producerar de ofta upp till sju ungar per kull, med mindre än två månader mellan varven.  

Har man väl fått in möss i huset kan det vara svårt att bli av med dem. Det är bra att redan förebyggande sätta ut musskrämmor, så att de inte söker sig in i huset. De vill gärna bygga bo i väggen, innertak eller kanske uppe på din vindsvåning. De gnager gärna och snabbt på alla möjliga material, vilket kan orsaka både skada och fara – de biter till exempel gärna på elsladdar. 

 

Inspektera ditt hus från källare till vind då och då. Ser du minsta tecken på att där finns möss (eller råttor) så sätt ut musfällor (eller råttfällor) och komplettera gärna med musskrämmor (och råttskrämmor) för bästa effekt. Om problemet inte går att hantera kan det hända att du behöver hjälp av ett saneringsföretag. 

 

Hur ställer möss till med problem?

Möss som etablerar sig inomhus kan förstöra och fördärva mycket om man inte sätter stopp. Att gnaga hål i gips är inga problem för en mus och de lämnar lortar överallt. De har enormt bra luktsinne och söker sig till matrester, sophinkar och skafferier. Dessutom gillar de att bygga bo i textilier, papper och annat mjukt material, så alla typer av kartonger där du packat ner sånt du inte använder för stunden är en perfekt miljö för möss att bygga bo – och föda ungar. 

Om de gör det så är risken stor att deras urin och bajs effektivt förstör allt du packat i lådan – om inte mössen redan gnagt sönder det för att producera bomaterial. 


Mössen älskar skafferier. Frukt är en favoritföda, men de gillar även nötter, olika typer av spannmål (gryn, till exempel) och frön. 

Täta alla öppningar du kan finna i ditt hus och sätt ut musskrämmor på hösten (och råttskrämmor, om du tror/vet att det är problem med råttor där du bor). 

I garage och förråd är det bra att tänka på att mössen dras till doften av till exempel gräsfrö, som du kanske har stående i en kartong eller säck. Förvara allt sådant i stängd plastbehållare om du vill ha det i fred och sätt ut musskrämmor, särskilt på hösten när skadedjuren söker sig in i värmen. Om du har tulpanlökar eller andra växtlökar så förvara dessa där mössen inte kan komma åt dem, det är lite av en favoritföda för gnagare. Om du är 


Mera om mössen och varför de är sådana överlevare

  • Möss slinker igenom en öppning på bara sju millimeter – som diametermåttet på en vanlig blyertspenna! 
  • Den lilla musen hoppar upp till trettio cm
  • Möss blir ungefär en decimeter långa, utan svans
  • Den når könsmognad redan vid tre veckors ålder.